Get Adobe Flash player

Arengukava kodulehele üleval

Kevadel paikapandud arengukava on nüüd ka meie kodulehel vajalike dokumentide all olemas.

Arengukava valmimist toetasid Harju maavalitsus ja Harku vallavalitsus.

Head lugemist.

 

 

Kokkutuleku pildid

29. juunil toimunud külakokkutulekule kohaletulnud said toreda peo osaliseks, rõõm oli näha vanu ning tutvuda uute külaelanikega.

Mõned pildid meenutuseks.

 

Aitäh Harju maavalitsusele kokkutuleku toetamise eest!

Küla kokkutulek

Selle aasta suvine külapidu toimub 29. juunil. Oodatud on kõik endised ja praegused külaelanikud, sest tegemist pole mitte niisama peoga vaid küla kokkutulekuga.

Kohtumispaik on traditsiooniline ehk saame kokku Joa küla põlenud lauda juures kell 19.00.
 
Ajame juttu vanadest ja uutest aegadest, teeme lõket ja kui on pillimehi, siis on nad oodatud esinema.
 
Aitäh Harju maavalitsusele, kes üritust toetab!

Kohtumiseni kokkutulekul.

Talgupäeva pildid

Selle aasta talgupäev sai edukalt lõpetatud.
Statistiliselt selline: esimene soe kevadpäev, kohal oli ca 30 inimest, ära puhastati 860 m teed.

Kerge ei olnud, aga töö kedagi ära ka ei tapnud: päikesepaiste ja tehtud töö vaatamine teevad ju meele rõõmsaks.
Päeva kirsiks tordil oli nagu ikka talgusöök, mis oli hea nagu ikka: hernesupp, palju häid kooke, erinevaid jooke.

Väike graafiline ülevaade, mis selle aasta talgupäeval tehti. Piltide eest tänu Svenile ja Taunole.

Selline nägi vana tee välja hommikul:

Selline oli vana tee alguses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siis tulid kohale töömesilased:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohal olid ka väiksed ning neljajalgsed abilised:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkab ilmet võtma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja voila!!! selline saigi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suur-suur aitäh kõigile töötegijatele!

Talgutele!!!

Ka sel aastal toimuvad Adra külas talgud.

Kõik on oodatud laupäeval, 4. mail kl 11 puhastama Joaküla ja Vääna vahelist ajaloolist teed võsast.
Kui võimalik, siis kaasa võib võtta töökindad, saage, oksakääre, võsalõikureid.
Kindlasti tuleb kaasa pakkida hea tuju.

Peale talguid traditsiooniline väike piknik Tauno juures.

Täpsemat infot saab Kristalt, Ainolt ja Taunolt.

Hilisem uuendus:
talgud möödusid edukalt, pilte saab näha siin.

Toimus külaseltsi üldkoosolek

21. aprillil toimus selleaastane tavapärane külaseltsi üldkoosolek. Seekord oli teemasid arutamiseks päris mitu.

Ühe olulisema asjana on valminud Adra külaseltsi arengukava, mille üldkoosolek ka kinnitas. Arengukava koostas Deiw Rahumägi koostöös meie oma küla inimestega, suur-suur aitäh kõigile, kes leidsid aega koos käia ja külaelu peale mõelda.

Lisaks arengukavale kinnitati ka majandusaasta aruanne.

Kuna külaseltsi on olnud juba kolm aastat, siis sai otsa eelmiste juhatuse liikmete tähtaeg ningüldkoosolekul oli võimalus valida uus juhatus. Tore on tõdeda, et külainimesed hindavad juhatuse senist tegevust ning uus valitud juhatus jätkab pea samas koosseisus – Krista, Aino, Jaanika ja Tauno ning ainsa uue liikmena Kersti Kurre. Kersti on viimasel poolel aastal külaelus aktiivselt kaasa löönud ning hea meel on, et meie küla uuema osa esindaja on nüüdsest samuti tihedamalt seltsi tegemiste juures.

Otsustati ka, et selleaastane talgupäev toimub 4. mail nagu üle-eestiline Teeme ära! Põhitööna on plaanis on võsa eemaldamine ajalooliselt Joaküla-Vääna teelt. Lähemat infot selle kohta saab Kristalt ja Ainolt.

Nüüdsest on olemas ka külaseltsi ürituste korraldamise inventar ehk maakeeles lauad-toolid ja telk, mida saavad ka külaelanikud oma väliüritusteks laenutada. Infot saab Tauno käest.

Külaseltsi juhatus käis koos

Reedel, 15. veebruaril kogunes külaseltsi juhatus oma tavapärast koosolekut pidama. Kuna eelmisele kokkusaamisele eelnes pikem vahe, siis jätkus seekord juttu ja teemasid tavapärasest kauemaks.

Lisaks Kristale, Taunole, Ainole ja Jaanikale oli külalisena kohal Kersti Kurre, kes samal päeva külaseltsi liikmeks võeti. Tema koostab külainimeste poolt soovitud küsimustiku, mille läbi me üksteist paremini tundma saame. Küsimustiku koostamine oligi üks koosoleku põhiteemasid, arutati, mis küsimusi ja mis vormis oleks mõistlik küsida. Eelkõige on huvi teada, kes tegelikult meie külas elavad, mida nad külalt ja külaseltsilt ootavad ning millega nad ise vajadusel saaksid appi tulla. Küsimustik valmib varsti, loodetavasti on inimesed varmad sellele vastama, sest kasu saavad sellest kõik. Küsimustiku ühe väljundina on plaan koostada külaelanikele küla kaart koos talunimede ja elanikega, siis on üksteise leidmine lihtsam.

Teemaks olid ka võimalikud projektid, millele kevadisest KOPi voorust toetust küsida. Üheks võimalikuks variandiks on külale ühtse kujundusega talude/majade puidust nimesildid, mis lisaks silmailule aitavad need ka kiirabil ja päästjatel vajadusel kiiremini õigesse kohta jõuda.

Harku vallavalitsus palus külaseltsil pakkuda nime Rohumaa tee 2 asuvale mänguplatsile. Otsustati, et esitatakse nimi “Loo mänguplats” – seda eelkõige ajaloolise küla nime järgi. Teadmiseks ka kõigile, et mänguplatsile on kõik lapsed ja lapsemeelsed oodatud tasuta mängima, tenniseplatsi kasutamise kord ja tasu on kirjas tennisplatsi juures.

Pikalt oli jutuks Vääna maastikukaitsealal asuvate ajalooliste teede ja Tõlinõmme raba linnuvaatlustorni olukord. Tulemuseks oli see, et uuritakse, kas Keskkonnaamet lubab meil teid võsast puhastada ning loa saamisel on see üks kandidaat kevadistele talgutöödele. Puhastamise eesmärgiks on tekitada otsetee Joa külast Vääna, mida saaks eelkõige kasutada jalgsi ja jalgrattaga sõitmiseks ning talvel ka suusatamiseks. Tee parema kordategemise plaan tuleb arutuse alla peale võsast puhastamist ning vajadusel saab selle jaoks ka raha taotleda.

Lõputeemaks oli meie kauaaegne valukoht ehk teehooldus. Sellel aastal on küll teede lahtilükkamine väga heades kätes, aga peale lume sulamist tulevad jälle tolm ning augud. Lisaks on probleemiks ka teemärgistuse puudumine – külasildid, teeviidad ja näiteks Loigu talu juures ka kiirusepiirangu märk. Kõik kokkukorjatud probleemid edastatakse jällegi vallavalitsusse.

Järgmine koosviibimine on juba kõigi külaelanikega koos 10. märtsi Vääna külakojas Adra küla arengukava 2. koosolekul. Olge kõik kohal!

Adra külaseltsi arengukava koostamise esimene koosolek

10. veebruari hilishommikul kogunes rõõmustavalt palju külaelust huvitatuid Vääna külakotta, et osa võtta Adra küla arengukava koostamise esimesest koosolekust. Arengukava tellijaks on Adra külaselts ja selle finantseerimine saadi Harju maavalitsuselt KOP projektitaotluse raames. Kava eesmärgiks on kaardistada meie küla hetkeolukord ning panna kirja mõtted ja suunad, kuhu tulevikus liikuda. Sellise dokumendi olemasolu aitab meie väikest küla nii vallale kui laiemale üldsusele lihtsamalt nähtavaks teha, samuti on siis meil endil teada, mida meie inimesed soovivad. Arengukava on elav dokument ja  peale valmimist saab seda igal aastal vastavalt vajadusele täiendada.

Arengukava projektijuhiks on sellel alal suurte kogemustega Deiw Rahumägi, kes ka koosolekul ohjad enda kätte võttis ning tutvustas, milleks kava vaja on ja mis päeva jooksul plaanis. Üheks alustalaks edasistes tegemistes on SWOT-analüüs ning selle jaoks materjali kogumine oligi esimese koosoleku eesmärk. Kuna kava on vaja meile endile, siis Deiw ainult suunas ning mõtted tulid ikka kohaletulnutelt. Kõik kohaletulnud jaotati kolme gruppi ning iga grupp pidi kirja panema nende arvates meie küla kõige suuremad tugevused, nõrkused, ohud ja probleemid. Rõõm oli näha, et meie küla inimestel on sarnane mõtteviis ja suures osas nähakse nii probleeme kui tugevusi ühtemoodi. Kõige lõpuks valisid kõik grupid igast liigist kolm nende hulgast kõige olulisemat mõttetera. Arutamist ja mõtteid jagus terveks pikaks päevaks.

Päevatöö vormistab Deiw Rahumägi dokumendiks ning kirjapandule lahenduste otsimine toimub juba järgmisel koosoleku, mis esialgse plaani kohasel toimub 10. märtsil samuti Vääna külakojas.

Täname kõiki, kes oma vabal ajal said kohale tulla ning ootame sama usinat osavõttu ka järgmistest koosolekutest.

 

Külaseltsi liikmete arv tõusuteel

Adra külaselts alustas 2011. aastal 24 liikmega. Tänase päeva seisuga on liikmete arv tõusnud ja ulatub 31. Nendest 6 liiget tulid meie sekka 2012. aastal ja 3 tänavu.

Harku vallavalitsuse andmetel on hetkel Adra külas 108 elanikku ja siit statistikat tehes võib öelda, et ca 29% neist kuulub seltsi. Rõõm on näha, et meie külainimesed hoolivad oma külast ja teineteisest.

Jõulupidu peeti Vääna Külakojas

Sel aastal alustasime uue traditsiooniga ja tegime esimese Adra küla jõulupeo. Pidu toimus kõigile juba tuttavas Vääna Külakojas 15. detsembril.

Kohal oli palju toredaid külainimesi ja ka külalisi, õhtu möödus lennates.

Väikest vürtsi lisas üritusele selle päeva lumetorm, kuid tänu vastutulelikule sahamehele jõudsid peo lõppedes kõik kenasti koju.