Get Adobe Flash player

Liikmeks astumine

Külaseltsi liikmeks on oodatud kõik inimesed, kes hoolivad Adra külast ja tahavad külaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Liikmeks saamiseks saada liikmeksastumise avaldus epostiga aadressile adra.kylaselts@gmail.com või too see Saare talu postkasti. Liikmemaks on 10€ aastas, selle saad tasuda MTÜ Adra Külaseltsi arveldusarvele EE052200221052589772.

Praegu on külaseltsis liikmeid 45.