Get Adobe Flash player

Külaseltsi juhatus käis koos

Reedel, 15. veebruaril kogunes külaseltsi juhatus oma tavapärast koosolekut pidama. Kuna eelmisele kokkusaamisele eelnes pikem vahe, siis jätkus seekord juttu ja teemasid tavapärasest kauemaks.

Lisaks Kristale, Taunole, Ainole ja Jaanikale oli külalisena kohal Kersti Kurre, kes samal päeva külaseltsi liikmeks võeti. Tema koostab külainimeste poolt soovitud küsimustiku, mille läbi me üksteist paremini tundma saame. Küsimustiku koostamine oligi üks koosoleku põhiteemasid, arutati, mis küsimusi ja mis vormis oleks mõistlik küsida. Eelkõige on huvi teada, kes tegelikult meie külas elavad, mida nad külalt ja külaseltsilt ootavad ning millega nad ise vajadusel saaksid appi tulla. Küsimustik valmib varsti, loodetavasti on inimesed varmad sellele vastama, sest kasu saavad sellest kõik. Küsimustiku ühe väljundina on plaan koostada külaelanikele küla kaart koos talunimede ja elanikega, siis on üksteise leidmine lihtsam.

Teemaks olid ka võimalikud projektid, millele kevadisest KOPi voorust toetust küsida. Üheks võimalikuks variandiks on külale ühtse kujundusega talude/majade puidust nimesildid, mis lisaks silmailule aitavad need ka kiirabil ja päästjatel vajadusel kiiremini õigesse kohta jõuda.

Harku vallavalitsus palus külaseltsil pakkuda nime Rohumaa tee 2 asuvale mänguplatsile. Otsustati, et esitatakse nimi “Loo mänguplats” – seda eelkõige ajaloolise küla nime järgi. Teadmiseks ka kõigile, et mänguplatsile on kõik lapsed ja lapsemeelsed oodatud tasuta mängima, tenniseplatsi kasutamise kord ja tasu on kirjas tennisplatsi juures.

Pikalt oli jutuks Vääna maastikukaitsealal asuvate ajalooliste teede ja Tõlinõmme raba linnuvaatlustorni olukord. Tulemuseks oli see, et uuritakse, kas Keskkonnaamet lubab meil teid võsast puhastada ning loa saamisel on see üks kandidaat kevadistele talgutöödele. Puhastamise eesmärgiks on tekitada otsetee Joa külast Vääna, mida saaks eelkõige kasutada jalgsi ja jalgrattaga sõitmiseks ning talvel ka suusatamiseks. Tee parema kordategemise plaan tuleb arutuse alla peale võsast puhastamist ning vajadusel saab selle jaoks ka raha taotleda.

Lõputeemaks oli meie kauaaegne valukoht ehk teehooldus. Sellel aastal on küll teede lahtilükkamine väga heades kätes, aga peale lume sulamist tulevad jälle tolm ning augud. Lisaks on probleemiks ka teemärgistuse puudumine – külasildid, teeviidad ja näiteks Loigu talu juures ka kiirusepiirangu märk. Kõik kokkukorjatud probleemid edastatakse jällegi vallavalitsusse.

Järgmine koosviibimine on juba kõigi külaelanikega koos 10. märtsi Vääna külakojas Adra küla arengukava 2. koosolekul. Olge kõik kohal!