Get Adobe Flash player

Kohaliku omaalgatusliku projekti (KOP) sügisvoorus meie projektid edukad

Sügisesse KOPi vooru esitas Adra külaselts kaks projekti: Adra küla arengukava koostamine ja Adra küla 2013 aasta kokkutuleku jaoks. Novembri lõpus tuli hea uudis, et mõlemad meie projektid on saanud maavanema heakskiidu. Kokku esitati 141 projekti, neist 80 olid edukad. KOPi finantseering katab enamuse vajaminevast rahast, omafinansteeringu tasub külaselts koos Harku vallavalitsusega.

Adra küla arengukava hakkab olema aluseks meie tegevuste planeerimisel ning selle koostamise projektijuht on Deiw Rahumägi. Deiw omab selles vallas suuri kogemusi – ta on koostanud sarnased kavad mitmele meie lähikandile.

Adra küla kokkutulek toimub 2013 aastal, täpsem info selle kohta tuleb kui üritus liginema hakkab. Ürituse jaoks muretseme väliürituste mööbli ja suure telgi, mida saab kindlasti kasutada ka edaspidi küla üritustel.

Aitäh Kristale projektide kirjutamise eest.