Get Adobe Flash player

Uudised

Liikuva külakeskuse rattad olemas

Detsembri lõpp tõi olulise edasimineku Adra küla liikuva keskuse osas ja meil on nüüd olemas selle üks tähtsamaid osi – järelkäru. Ehk siis küla sai rattad alla. Suure töö tegi ära Tauno, kes tegeles vallavalitsusega haagise rahastamise osas, otsis head pakkumised ning lõpuks tõi käru ka Tartust ära.
Järgmisse aastasse jääb küla sümboolikaga tegelemine, et anda kärule ka meie küla nägu.

Aitäh Harku vallavalitsusele finantseerimisel õlga alla panemast!

Küla kolmas teadetetahvel jälle töökorras

30. septembril olid sügisesd talgud juba mitu aastat tagasi tormiga ümber kukkunud Humala tee Keila-Joa poolses otsas olnud teadetetahvli taaspüstituseks.
Kuna betooni kuivamine seadis töödele väiksed piirangud, siis esimesel päeval sai tahvel värskema väljanägemise – vahetasime mädad lauad, puhastasime ja õlitasime. Samal ajal kaevati auhud ja valati kinnitused betooni. Järgmisel päeval, kui betoon oli kenasti kuivanud, sai tahvel püsti, tugijalad ka, lisaks veel kohapeale viimane ilu-õlitamine ning saigi eesmärk täidetud.
Aitäh kohaletulnutele!

Pildistas Sven

Adra küla aerovideo

Head nautimist!

Droonivideo autor Märt Mustkivi

Laupäeval, 20. mail saavad eraisikud Harku vallas erinevais paigus tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid

Laupäeval, 20. mail saavad eraisikud Harku vallas erinevais paigus tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.

Ohtlike jäätmete kogumisringil saab tasuta ära anda näiteks kasutatud õlid, õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid ja väikeakud.

Kogumisringid on mõeldud ainult eraisikutele. Eraettevõtted on kohustatud oma ohtlikud jäätmed ise üle andma vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.

Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve. Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed, nagu külmkapid, pesumasinad, arvutid, telefonid, raadiod, televiisorid, tolmuimejad jms, saab tasuta üle anda Harku valla jäätmejaama Kooli tn 5a.

Ohtlike jäätmete kogumisringil laupäeval, 20. mail Harku vallas peatub auto järgmistes kohtades:

09.30–09.50 Harkujärvel Järvekalda tee 1 esisel platsil
10.00–10.20 Harku alevikus Instituudi teel telefoni alajaama platsil
10.50–11.15 Tutermaal korterelamute piirkonnas
11.25–11.50 Kumna Kultuuriaida ees
12.20–12.40 Väänas korterelamute esisel platsil
13.00–13.20 Türisalus Tuulimaa ja Veesilma tee ristmikul
13.30–13.50 Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli katlamaja juures
14.10–14.30 Vääna-Jõesuus bussipeatuse taga oleval platsil
14.45–15.05 Muraste bussipeatuse juures
15.15–15.35 Pangapealse lasteaia parklas

Talgupäev oli tore

2017. aasta talgupäev möödus jälle külainimestele silma jäänud kohti korrastades. Erinevalt teeäärsest võsast, mis ikka kipub tagasi kasvama, oli see aasta rõõm tõdeda, et jõeäärne on püsinud päris puhtana ja suuri prügihunnikuid enam maha pole jäetud.

Võsaga võitlus aga jätkub – sel aastal sa puhtaks Künni tee suvilatesse sissesõidu ristmik, ning Humala tee Marana teest Humala poole ning täitsa küla lõpus olnud võserik. Kõigil kenam vaadata.

Osalejaid oli mõnusalt palju, nii suuri kui väikeseid, kõigile jagus tegemist. Traditsiooniliselt lõpetas korstuspäeva talgupiknik lõkkeplatsil, kus Tuuli ja Sveni tehtud supp maitses eriti hea.

Täname Harku vallavalitusts ja Rauli prügi- ja metallikonteinerite organiseerimise eest.

Pildistas Sven.

Vallas on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor

Harku vallavalitsus annab teada, et avatud on hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Harku vallas ja taotluseid saab esitada kuni 01. juunini.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega (eeldusel et ei ole liitutud elektrivõrguga) seotud tegevusi.

Toetust saab taotleda ainult hajaasustuses asuvale olemasolevale majapidamisele kus ka elatakse!

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Harku vallavalitsusse hiljemalt 01. juunil 2017.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017).

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Harku valla http://www.harku.ee/hajaasustuse-programm  ja EAS kodulehelt http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/.

Küla talgud toimuvad 06. mail 2017

Juba traditsiooniks muutunud talguüritus toimub sel aastal 06. mail kella 11-14. Sellele järgneb piknik. Kõik on teretulnud osalema!

Puhastame külavahet võsast (viime selle ka ära) ja korjame Künni tee ning jõeäärse prahist puhtaks.
Võsaeemaldamine on plaanis kolmes kohas:
– Künni teel suvilatesse pöörduva tee juures
– Humala teel Marana teest ca 100m lõik Humala poole
– Humala tee Humalapoolses otsas nö Reinu tee alguses

Kogunemiskohad kl 11:00 on:
Künni tee ja Humala tee nurk (Keila-Joa poolne küla ots)
Jüri ja Mäe bussipeatuste infotahvlite juures (küla keskel ja küla Humala-poolses otsas)

Kõik olulised kohad kaardil vaadatuna.

Palun võta kaasa töökindad ning kui on, siis võsaeemaldamiseks oksakäärid, võsa- ja/või mootorsaag.
Kui kellelgi on võimalik ka võsa äravedamisel transpordiga aidata, siis see on ka väga teretulnud.

Peale töötegemist sööme lõunat küla keskel lõkkeplatsil, külaseltsi poolt on soe supp ja soojad joogid, magusat võtke võimalusel kaasa, et seda teistegagi jagada.
Piknikule ühinevad meiega ka Türisalu külaseltsi inimesed, kes sel aastal puhastavad Adra külas asuvat kultuskivi.

Talgute nädalavahetusel on külas ka prügi- ning vanametallikonteinerid, esimene lõkkeplatsil ja teine Rauli ja Keiu talu tee otsas. Mõlemad paistavad Humala teel kenasti kätte. Aitäh nende organiseerimise eest.

Võimalusel anna oma tulekust teada adra.kylaselts@gmail.com või Tuulile 513 2193 / Jaanikale 511 0909.

Talgutel näeme!

Harjumaal alustati lairibaühenduse projektiga DigiMaa

Digimaa ootab Harjumaa elanike ja ettevõtjate sooviavaldusi lairibaühenduse saamiseks.
Lairibaühendus on valguskaablil põhinev uue põlvkonna ühendus, mis võimaldab koju ja kontorisse ülikiiret internetti, televisiooni-, turva- ja telefoniteenuseid ning palju muud.
Digimaa kutsub üles kõiki huvilisi, kes soovivad kaasaegset lairibaühendust, oma soovist digimaa.ee lehel teada andma.

Esimese kahe nädalaga laekus DigiMaale juba üle 3000 sooviavalduse.
Sooviavalduste põhjal alustatakse võrkude planeerimist. Lairibavõrku ei ehitata kõikide külade ja majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid.

DigiMaa on Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt algatatud ettevõtmine ning selles osalevad kõik Harjumaa linnad ja vallad. Kaasaegse IT-taristu arendusse panustavad tulevikku vaatavalt nii riik kui kohalikud omavalitsused.

Vaata rohkem digimaa.ee.

Talgud tulekul!

2017. aasta talgud toimuvad 06. mail.
Lisainfo lähipäevil.

Külaseltsil uus juhatus

Selle aasta algus on koosolekurohke ning peetud on juba kolm üldkoosolekut. Kohal on olnud enneolematult palju seltsi liikmeid, seega arutusel olnud teemad lähevad külaelanikele korda.
Kuumi kirgi on üleval hoidnud külamaja teema ning sellele lisandus uue juhatuse ja revidendi valimised vana kooseisu tagasiastumise tõttu.

16. aprillil toimunud koosolekul hääletati uueks juhatuseks Tuuli Tomson, Helle Sääsk, Jaanika Jundas, Sven Leek ja Tauno Maasik. Revidendiks valiti Keiu Martinonis.

Uus juhatus koguneb esimest korda 23. aprillil.

Aitäh kõigile kohalolnutele ning edu uuele juhatusele!