Get Adobe Flash player

Külaseltsist

Adra külaselts loodi 02. märtsil 2011. aastal üldkoosolekul, kus osales 22 inimest, valdavalt Adra küla elanikud, aga ka neid, kelle püsiv elukoht pole külas, kuid kes hoolivad Adra küla heast käekäigust. Seltsi loomise idee autorid olid Krista Kanniste ja Tauno Maasik, kes tegid ära suure eeltöö ning siiani on külaelu aktiivsed eestvedajad.

16. aprillil 2017 üldkoosolekul valiti uus 5-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Tuuli Tomson, Helle Sääsk, Jaanika Jundas, Sven Leek ja Tauno Maasik. Adra küla on kokku pandud ajalooliselt kolmest külast – Looküla, Joaküla ja Suurküla ja juhatus valitakse põhimõttega, et esindatud oleksid kõik külad.