Get Adobe Flash player

Adra külaseltsi arengukava koostamise esimene koosolek

10. veebruari hilishommikul kogunes rõõmustavalt palju külaelust huvitatuid Vääna külakotta, et osa võtta Adra küla arengukava koostamise esimesest koosolekust. Arengukava tellijaks on Adra külaselts ja selle finantseerimine saadi Harju maavalitsuselt KOP projektitaotluse raames. Kava eesmärgiks on kaardistada meie küla hetkeolukord ning panna kirja mõtted ja suunad, kuhu tulevikus liikuda. Sellise dokumendi olemasolu aitab meie väikest küla nii vallale kui laiemale üldsusele lihtsamalt nähtavaks teha, samuti on siis meil endil teada, mida meie inimesed soovivad. Arengukava on elav dokument ja  peale valmimist saab seda igal aastal vastavalt vajadusele täiendada.

Arengukava projektijuhiks on sellel alal suurte kogemustega Deiw Rahumägi, kes ka koosolekul ohjad enda kätte võttis ning tutvustas, milleks kava vaja on ja mis päeva jooksul plaanis. Üheks alustalaks edasistes tegemistes on SWOT-analüüs ning selle jaoks materjali kogumine oligi esimese koosoleku eesmärk. Kuna kava on vaja meile endile, siis Deiw ainult suunas ning mõtted tulid ikka kohaletulnutelt. Kõik kohaletulnud jaotati kolme gruppi ning iga grupp pidi kirja panema nende arvates meie küla kõige suuremad tugevused, nõrkused, ohud ja probleemid. Rõõm oli näha, et meie küla inimestel on sarnane mõtteviis ja suures osas nähakse nii probleeme kui tugevusi ühtemoodi. Kõige lõpuks valisid kõik grupid igast liigist kolm nende hulgast kõige olulisemat mõttetera. Arutamist ja mõtteid jagus terveks pikaks päevaks.

Päevatöö vormistab Deiw Rahumägi dokumendiks ning kirjapandule lahenduste otsimine toimub juba järgmisel koosoleku, mis esialgse plaani kohasel toimub 10. märtsil samuti Vääna külakojas.

Täname kõiki, kes oma vabal ajal said kohale tulla ning ootame sama usinat osavõttu ka järgmistest koosolekutest.